ลองใช้ Cambly ฟรี ไม่ต้องให้ข้อมูลการชำระเงินในการทดลองใช้ฟรี

Zuko M

อาชีพ: Online ESL Tutor

ประสบการณ์ด้านการสอน: I have taught English online for close to a year, teaching students between four and seventy years of age.

ความสนใจ: Traveling
Reading
Watching movies

การศึกษา: ND: Tourism Management from the Durban University of Technology
120 hour TEFL Certificate

ภาษาที่พูดได้: อังกฤษ (เจ้าของภาษา)