Thử Cambly miễn phí. Không cần thông tin thanh toán cho bản dùng thử miễn phí.

Barbara C

Nghề nghiệp: Teacher

Kinh nghiệm giảng dạy: 24 years special education teacher,2years teaching Chinese students online

Sở thích: Art- drawing and painting, illustrating and writing children's books, bowling, hiking, biking, travel, volunteering(animal shelters)Teaching English online to Chinese​ children

Giáo dục: Bloomsburg University, Beaver College, Temple University

Ngôn ngữ: Tiếng Anh (Bản ngữ)