ลองใช้ Cambly ฟรี ไม่ต้องให้ข้อมูลการชำระเงินในการทดลองใช้ฟรี

Thomas Michael

อาชีพ: Cabinetmaker
Building and Architecture
I design, build and finish custom cabinetry

ความสนใจ: I’m 59, and originally from Kansas City Missouri. I moved here to Chicago 35 years ago and I love my city.

การศึกษา: Graduate of Harold Washington College
Education
Studied Sociology and read extensively in the arts and sciences

ภาษาที่พูดได้: อังกฤษ (เจ้าของภาษา)

โปรไฟล์วิดิโอ: