Thử Cambly miễn phí. Không cần thông tin thanh toán cho bản dùng thử miễn phí.

Alicia

Nghề nghiệp: ESOL Teacher
Education
Teach ESOL to children in kindergarten through 5th grade

Principal
Education
I was the principal of a dual language Spanish immersion school in Baltimore City.

Sở thích: See above.

Giáo dục: Masters in TESOL
Education
Notre Dame of Maryland University

BA in Women’s Studies and Visual Art
Visual Arts
Barnard College of Columbia University

Ngôn ngữ: Tiếng Anh (Bản ngữ), Tiếng Tây Ban Nha (Thông thạo), Tiếng Bồ Đào Nha (Hội thoại), Tiếng Pháp (Cơ bản)

Video Hồ sơ: