Thử Cambly miễn phí. Không cần thông tin thanh toán cho bản dùng thử miễn phí.

Delilah H

Sở thích: I have 2 degrees and I speak 5 languages. I am a former psychologist and surgeon. I am now a happily semi-retired mother and grandmother

Ngôn ngữ: Tiếng Anh (Bản ngữ), Tiếng Italy (Bản ngữ), Tiếng Tây Ban Nha (Bản ngữ), Tiếng Bồ Đào Nha (Bản ngữ), Tiếng Pháp (Thông thạo)

Video Hồ sơ: