ลองใช้ Cambly ฟรี ไม่ต้องให้ข้อมูลการชำระเงินในการทดลองใช้ฟรี

Stacy

อาชีพ: Retired teacher
Education
I have been a teacher for 27 years and an online English teacher for the past 2 years.

ความสนใจ: I take care of my grandson in my free time.

การศึกษา: retired teacher
Education
I have a Master's Degree in Elementary Education.

ภาษาที่พูดได้: อังกฤษ (เจ้าของภาษา)

โปรไฟล์วิดิโอ: