Thử Cambly miễn phí. Không cần thông tin thanh toán cho bản dùng thử miễn phí.

Seb

Nghề nghiệp: English tutor and Digital Designer

Kinh nghiệm giảng dạy: For the past year I have been teaching English in Spain both face to face and online.

Sở thích: Hi there! I'm Seb. My hobbies are playing guitar, hiking and digital design.

Giáo dục: TEFL Certified tutor

Business BTEC

English litrature A level

English GCSE

Ngôn ngữ: Tiếng Anh (Bản ngữ), Tiếng Tây Ban Nha (Hội thoại)

Video Hồ sơ: