Thử Cambly miễn phí. Không cần thông tin thanh toán cho bản dùng thử miễn phí.

aysun

Sở thích: Reading, travelling and listening to music. Producing different items hand made such as crochet blankets, embrodiery and cross stitch pillow cases, cushions etc. Reading science fiction, epic drama and adventure novels.

Ngôn ngữ: Tiếng Anh (Bản ngữ), Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ (Bản ngữ)

Video Hồ sơ: