ลองใช้ Cambly ฟรี ไม่ต้องให้ข้อมูลการชำระเงินในการทดลองใช้ฟรี

Jennie Grais

อาชีพ: I currently work for Canada Post

ประสบการณ์ด้านการสอน: I have coached my daughters soccer team and helped with my kids lacrosse teams.

ความสนใจ: Sports, People, Animals, Farming, Music, Health

การศึกษา: I graduated from High school and I am going to start university in the fall

ภาษาที่พูดได้: อังกฤษ (เจ้าของภาษา)

โปรไฟล์วิดิโอ: