Thử Cambly miễn phí. Không cần thông tin thanh toán cho bản dùng thử miễn phí.

Hadley S

Nghề nghiệp: Artist

Kinh nghiệm giảng dạy: I have a TESOL certificate and am a native English speaker. I haven't taught English before, but have had some experience teaching art.

Sở thích: Art, Travel, Cultures, Yoga, Meditation, Psychology, Personal Development

Giáo dục: BA in Visual Arts, Naropa University
Vienna Academy of Visionary Art

Ngôn ngữ: Tiếng Anh (Bản ngữ), Tiếng Pháp (Cơ bản)

Video Hồ sơ: