ลองใช้ Cambly ฟรี ไม่ต้องให้ข้อมูลการชำระเงินในการทดลองใช้ฟรี

Michelle KG

อาชีพ: Dental Hygienist

ประสบการณ์ด้านการสอน: 2005-2007: summit kids
2012-2014: ABC Great Beginnings

ความสนใจ: I love the outdoors. In Utah there's so much to do! I love to go hiking, swimming, playing Frisbee, and sledding. I also love to read by the fire in the winter and watch the snow fall. I am a family oriented person, I love to spend time with my two daughters.

การศึกษา: I have an associates of applied science. I have taught children 2-5 yrs basic phonics and writing.

ภาษาที่พูดได้: อังกฤษ (เจ้าของภาษา)

โปรไฟล์วิดิโอ: