Thử Cambly miễn phí. Không cần thông tin thanh toán cho bản dùng thử miễn phí.

Alex Kampfner

Nghề nghiệp: International House London

Kinh nghiệm giảng dạy: International House London
Mayfair School of English
Battersea English School

Sở thích: Theatre, books, reading

Giáo dục: BA Acting, Royal Conservatoire of Scotland
A levels and GCSEs Camden School For Girls
Lycee Francais Charles de Gaulles

Ngôn ngữ: Tiếng Anh (Bản ngữ), Tiếng Tây Ban Nha (Thông thạo), Tiếng Pháp (Thông thạo)

Video Hồ sơ: