Thử Cambly miễn phí. Không cần thông tin thanh toán cho bản dùng thử miễn phí.

Sara Lane

Nghề nghiệp: Cambly Tutor

Sở thích: Theatre, Faith in Jesus, Travel, and Meeting New Friends

Giáo dục: Bachelor of Arts in Counseling; Proofreading, Review, & Editing experience. 3 years of teaching experience

Ngôn ngữ: Tiếng Anh (Bản ngữ), Tiếng Tây Ban Nha (Cơ bản)

Video Hồ sơ: