Thử Cambly miễn phí. Không cần thông tin thanh toán cho bản dùng thử miễn phí.

Khloe M

Nghề nghiệp: Student

Kinh nghiệm giảng dạy: I volunteered as an English tutor for some time before entering university.

Sở thích: Reading books, Playing Music, Travelling, Fashion.
One of my favorite experiences from last summer was hiking my first 14-er in the Rocky Mountains with my friends!

Giáo dục: I'm currently a Music student at university minoring in Linguistics.

Ngôn ngữ: Tiếng Anh (Bản ngữ), Tiếng Tây Ban Nha (Bản ngữ), Tiếng Bồ Đào Nha (Hội thoại)

Video Hồ sơ: