ลองใช้ Cambly ฟรี ไม่ต้องให้ข้อมูลการชำระเงินในการทดลองใช้ฟรี

Kevin Jesuino

อาชีพ: 2017 – 2019 ARTS FOR SOCIAL CHANGE FACILITATOR as a Freelancer (Calgary, Alberta, Canada)

ประสบการณ์ด้านการสอน: 2017 – 2019 ARTS FOR SOCIAL CHANGE FACILITATOR as a Freelancer (Calgary, Alberta, Canada)
2013 – 2017 YOUTH COMMUNITY ARTS FACILITATOR with Anty Community Arts (Calgary, Alberta, Canada)
2013 – 2014 YOUTH THEATRE EDUCATOR with Storybook Theatre (Calgary, Alberta, Canada)
2007 – 2009 ENGLISH (ESL)/ DRAMA TEACHER with Sarasas Ektra Bilingual School (Bangkok, Thailand)
2006 – 2007 ESL TEACHER with Suan Sunandha Rajapat University Primary Demonstration School (Bangkok, Thailand)
and more....

ความสนใจ: Languages, culture, arts, cooking, gardening, urban cycling, community organizing.

การศึกษา: 2016- Social Innovation Certificate (University of Cape Town/ Coursera)
2013 - Bachelor of Fine Arts (University of British Columbia)
2012 - Diploma in Social Media Marketing (Alison Advance Learning)
2005- Advanced TESOL Certificate (Global TESOL College)
2005 - TESOL Tourism English Certificate (Global TESOL College)
2004- Diploma in Theatre Arts (Grant MacEwan University)

ภาษาที่พูดได้: อังกฤษ (เจ้าของภาษา), โปรตุเกส (พูดได้คล่อง), ไทย (สนทนาแบบธรรมดาได้), ฝรั่งเศส (พื้นฐาน)

โปรไฟล์วิดิโอ: