ลองใช้ Cambly ฟรี ไม่ต้องให้ข้อมูลการชำระเงินในการทดลองใช้ฟรี

ashley wilman

อาชีพ: Technical Service Representative

ประสบการณ์ด้านการสอน: Tutoring in highschool Math

ความสนใจ: I love learning and trying new things. Some of my favourite hobbies include:

Travel, food/cooking, soccer, watching sports like hockey & football, knitting and dancing.

I enjoy travelling to many places and have recently spent a lot of time in SE Asia.

การศึกษา: Bachelor of Arts in Economics & Bachelor of Science in Electrical Engineering

ภาษาที่พูดได้: อังกฤษ (เจ้าของภาษา)

โปรไฟล์วิดิโอ: