ลองใช้ Cambly ฟรี ไม่ต้องให้ข้อมูลการชำระเงินในการทดลองใช้ฟรี

Reginald James

อาชีพ: Professional Student (TEXAS A & M UNIVERSITY)

ประสบการณ์ด้านการสอน: Associates Degree: Texarkana College, Texarkana, TX, USA ( 2019)
Bachelors Degree (senior-in progess): Texas A & M University Texarkana, TX, USA
High School Diploma: Millikan High School Long Beach, CA, USA
Business Digital Literacy Certification: Long Beach City College (2017)
1+ years experience audio transcriber with TranscribeMe
Lived with foreign exchange students(4) from China (2004-2009)
EXCELLENT ENGLISH SPEAKER CALIFORNIAN ACCENT

ความสนใจ: I enjoy animals, science, and conversing with non-native English speakers. Getting to know others, and assisting those with language barriers, obstacles, or inexperience makes me very satisfied. I also find pleasure in culminating new experiences via cultural bridging (through conversation) and by reflecting on the progress the student and tutor share together because of one another. And I just love to talk. Especially science. I am planning on graduating in 2020 and continuing to grad school.

การศึกษา: Associates Degree (Biology) from Texarkana College, Texarkana, TX, USA ( 2019)
Bachelors Degree (senior-in progess) Texas A & M University Texarkana, TX, USA (Biology)
Millikan High School Long Beach, CA, USA
Business Digital Literacy Certification Long Beach City College (2017)
1+ years experience audio transcriber with TranscribeMe
Lived with foreign exchange students(4) from China (2004-2009)
EXCELLENT ENGLISH SPEAKER CALIFORNIAN ACCENT

ภาษาที่พูดได้: อังกฤษ (เจ้าของภาษา)

โปรไฟล์วิดิโอ: