ลองใช้ Cambly ฟรี ไม่ต้องให้ข้อมูลการชำระเงินในการทดลองใช้ฟรี

Charles Ragsdale

อาชีพ: Photographer

ความสนใจ: I'm a professional photographer who loves to travel. I once drove a car 40,000 kilometers from New York to Tierra del Fuego.

การศึกษา: Bachelor's Degree from the University of Chicago, CELTA certification

ภาษาที่พูดได้: อังกฤษ (เจ้าของภาษา)

โปรไฟล์วิดิโอ: