ลองใช้ Cambly ฟรี ไม่ต้องให้ข้อมูลการชำระเงินในการทดลองใช้ฟรี

Michael Py

อาชีพ: Current

ความสนใจ: I have had the privelege to travel to over 30 countries . I also enjoy swimming music and writing

การศึกษา: Bachelors Degree in Labor Relations , Graduate Diploma in Labor Law. 60% of Master of Human Resource Management completed

ภาษาที่พูดได้: อังกฤษ (เจ้าของภาษา)

โปรไฟล์วิดิโอ: