Thử Cambly miễn phí. Không cần thông tin thanh toán cho bản dùng thử miễn phí.

Kimberly K*

Nghề nghiệp: Biologist.

Kinh nghiệm giảng dạy: 3~ years tutoring experience, 5 years Biology experience, native English speaker

Sở thích: I love to cook and ride bikes!

Giáo dục: I have a Bachelors of Science from NYU.

Ngôn ngữ: Tiếng Anh (Bản ngữ)

Video Hồ sơ: