Thử Cambly miễn phí. Không cần thông tin thanh toán cho bản dùng thử miễn phí.

James RO

Nghề nghiệp: UX Designer

Kinh nghiệm giảng dạy: 2 year online teaching experience. 2 year teaching ESL in Japan, and Beijing

Sở thích: I have traveled to nearly 20 countries, and love all sport, but especially boxing.

Giáo dục: BA Journalism Ohio University

Ngôn ngữ: Tiếng Anh (Bản ngữ)

Video Hồ sơ: