ลองใช้ Cambly ฟรี ไม่ต้องให้ข้อมูลการชำระเงินในการทดลองใช้ฟรี

Benjamin JP

อาชีพ: English Teacher

ประสบการณ์ด้านการสอน: Online ESL Teacher | PalFish | May 2018 – Current
Assistant English Teacher | Joytalk, Kawagoe, Japan | Mar. 2018 – December 2018
ESL Head Teacher | Modern English Center, Muangxai, Laos | July 2015 – Jan. 2018

ความสนใจ: I currently live in Tokyo, Japan with my wife. When I have time, I love travelling. I have been to 15 countries, I would love to talk to you about traveling!

การศึกษา: I hold a Bachelor of Science from Oregon State University. I am a certified English teacher with a CELTA certificate.

ภาษาที่พูดได้: อังกฤษ (เจ้าของภาษา)

โปรไฟล์วิดิโอ: