Thử Cambly miễn phí. Không cần thông tin thanh toán cho bản dùng thử miễn phí.

Isabella Cr4

Nghề nghiệp: English Teacher

Kinh nghiệm giảng dạy: After School Tutoring, Cedar Hills Elementary School
English Literature for English Language Learners, Osceola High School
English, VIPkid
English, iTutorgroup

Sở thích: Literature, music, video games, movies, TV shows

Giáo dục: Bachelor's in English, University of Central Florida

Ngôn ngữ: Tiếng Anh (Bản ngữ)

Video Hồ sơ: