ลองใช้ Cambly ฟรี ไม่ต้องให้ข้อมูลการชำระเงินในการทดลองใช้ฟรี

Molly Ostrem

อาชีพ: Content Director of The Lost Geographer

ประสบการณ์ด้านการสอน: Teacher's Assistant,
Camp Counselor,
Spanish Tutor

ความสนใจ: I like reading, travel, performing arts, karaoke, animals, playing the ukulele, Game of Thrones, Star Wars, and eating.

การศึกษา: I went to Michigan State University where I studied cultural anthropology.

ภาษาที่พูดได้: อังกฤษ (เจ้าของภาษา)

โปรไฟล์วิดิโอ: