Thử Cambly miễn phí. Không cần thông tin thanh toán cho bản dùng thử miễn phí.

Dave Reyes

Nghề nghiệp: EFL Teacher

Kinh nghiệm giảng dạy: 1+ years online EFL teacher
12+ years in classroom EFL teacher

Sở thích: I'm interested in motorsports, biking, basketball, soccer, world events, technology and movies.

Giáo dục: Bachelor of Education
University of Manitoba
1994/08 - 1998/06

Ngôn ngữ: Tiếng Anh (Bản ngữ)

Video Hồ sơ: