ลองใช้ Cambly ฟรี ไม่ต้องให้ข้อมูลการชำระเงินในการทดลองใช้ฟรี

Dan in Rio

อาชีพ: Video Production
Visual Arts
Business owner

Police Officer
Government
Central London

ความสนใจ: I love making videos, watching movies, travelling and spending time with my son!

การศึกษา: BSc Computer Science
Technology
Hull University

ภาษาที่พูดได้: อังกฤษ (เจ้าของภาษา), โปรตุเกส (พูดได้คล่อง)

โปรไฟล์วิดิโอ: