Thử Cambly miễn phí. Không cần thông tin thanh toán cho bản dùng thử miễn phí.

shawchristine13

Nghề nghiệp: Freelance writer

Kinh nghiệm giảng dạy: Staff training and motivation, ESL training, Volunteer instructor with Royal Canadian Sea Cadets

Sở thích: Hiking, reading, writing, travel, cooking and baking

Giáo dục: Office Administration Diploma, CDI College

Ngôn ngữ: Tiếng Anh (Bản ngữ)