Thử Cambly miễn phí. Không cần thông tin thanh toán cho bản dùng thử miễn phí.

rashida_k

Nghề nghiệp: Marketing Specialist

Kinh nghiệm giảng dạy: Translating English to Kenyans/Ugandans.

Sở thích: I enjoy reading, writing, travelling, engaging in social media, cooking and playing around with different looks using hair and makeup.

Giáo dục: GCSE's
A'Levels - English literature & Sociology
BA - Media Studies

Ngôn ngữ: Tiếng Anh (Bản ngữ)

Video Hồ sơ: