ลองใช้ Cambly ฟรี ไม่ต้องให้ข้อมูลการชำระเงินในการทดลองใช้ฟรี

Anna Bug

อาชีพ: Entrepreneur

ประสบการณ์ด้านการสอน: Teaching English to Primary students in Ghana, West Africa.

ความสนใจ: I love to Travel
I love to eat and try new foods
I love to Dance
I love to listen to music and play my guitar
I love to walk on the beach

ภาษาที่พูดได้: อังกฤษ (เจ้าของภาษา)