ลองใช้ Cambly ฟรี ไม่ต้องให้ข้อมูลการชำระเงินในการทดลองใช้ฟรี

Aerial Darling

อาชีพ: Student

ประสบการณ์ด้านการสอน: Tutoring

ความสนใจ: Films, TV, Books, Novels, Poems, Sports.

การศึกษา: Exeter Univeristy, Studying English Literature

ภาษาที่พูดได้: อังกฤษ (เจ้าของภาษา)

โปรไฟล์วิดิโอ: