Thử Cambly miễn phí. Không cần thông tin thanh toán cho bản dùng thử miễn phí.

Dani Ella

Nghề nghiệp: Marketing Manager

Kinh nghiệm giảng dạy: 120 hour - TESOL Certificate Course

Sở thích: Travel, scuba dive, marine life & biology, conservation, social media & marketing, belly dance, yoga & meditation, gym & fitness.

Giáo dục: University of Hertfordshire, England
Business studies - specialising in Marketing

Ngôn ngữ: Tiếng Anh (Bản ngữ)

Video Hồ sơ: