ลองใช้ Cambly ฟรี ไม่ต้องให้ข้อมูลการชำระเงินในการทดลองใช้ฟรี

Kat Jenks

อาชีพ: Waitress

ประสบการณ์ด้านการสอน: I have experience teaching art lessons!

ความสนใจ: Animals, nature, travel, yoga, art, food, music

การศึกษา: Holistic Nutrition

ภาษาที่พูดได้: อังกฤษ (เจ้าของภาษา)