Thử Cambly miễn phí. Không cần thông tin thanh toán cho bản dùng thử miễn phí.

Aj Jones

Nghề nghiệp: I'm a Math and English teacher.

Kinh nghiệm giảng dạy: I have a degree in English and I've been teaching English for over 21 years.

Sở thích: I enjoy making new friends, traveling and cooking plant based foods.

Giáo dục: I have a master's degree in secondary education: English.

Ngôn ngữ: Tiếng Anh (Bản ngữ)