ลองใช้ Cambly ฟรี ไม่ต้องให้ข้อมูลการชำระเงินในการทดลองใช้ฟรี

Morgan Alec

อาชีพ: Teacher

ประสบการณ์ด้านการสอน: I have been teaching English since 2004.

ความสนใจ: Movies, music, sports and travel.

การศึกษา: I studied English and History and have a Bachelor or Arts.

ภาษาที่พูดได้: อังกฤษ (เจ้าของภาษา)