Thử Cambly miễn phí. Không cần thông tin thanh toán cho bản dùng thử miễn phí.

Roberto Pallas

Sở thích: Sports, Food, Music, Art, Games, Talking.

Giáo dục: BA in Sociology, Hofstra NY, Long Island.

Ngôn ngữ: Tiếng Anh (Bản ngữ)