Thử Cambly miễn phí. Không cần thông tin thanh toán cho bản dùng thử miễn phí.

Benjayx Blue

Nghề nghiệp: English Teacher / Actor / Writer / Artist

Kinh nghiệm giảng dạy: TESOL, Currently Kindergarten / school teacher for 1 year
native English speaker

Sở thích: Acting, Painting, Drawing, Poetry, Music, Film Making, Art, Dance, Travel, Teaching, Geography, Writing, Fun!

Giáo dục: Australian- Vietnam School of English - TESOL
University of Portsmouth, UK - Video Production (BA) Hons

Ngôn ngữ: Tiếng Anh (Bản ngữ)

Video Hồ sơ: