Thử Cambly miễn phí. Không cần thông tin thanh toán cho bản dùng thử miễn phí.

Kaylynn R

Nghề nghiệp: Student, Honours in Philosophy

Kinh nghiệm giảng dạy: 3 years tutoring English, Maths and Science.

Sở thích: Sports (Cricket, Tennis, Football).
Philosophy ie. conspiracy theories, debating.
Politics, global affairs such as poverty.
Books
Movies

Giáo dục: St Aloysius RC- London, England (GCSE's).
University of Kwa-Zulu Natal- Durban, South Africa (B Philosophy, Politics and Law).

Ngôn ngữ: Tiếng Anh (Bản ngữ)