Thử Cambly miễn phí. Không cần thông tin thanh toán cho bản dùng thử miễn phí.

Joseph Roe

Nghề nghiệp: Game Designer

Kinh nghiệm giảng dạy: 3 years of teaching k- jr high, coding classes
3 years as a diving coach for a college

Sở thích: Gaming, Coding, Story Writing,

Giáo dục: Art Institute of Sacramento CA
B.S. in Visual Gaming and Programming

Ngôn ngữ: Tiếng Anh (Bản ngữ)