ลองใช้ Cambly ฟรี ไม่ต้องให้ข้อมูลการชำระเงินในการทดลองใช้ฟรี

Jem H

อาชีพ: Freelance Writer/Research Associate

ประสบการณ์ด้านการสอน: 1 year with ELS/St. Thomas University (St. Paul, MN)
8 years private tutoring (reading, listening, writing, comprehension, vocabulary, idioms, expressions, culture, and Business English)

ความสนใจ: Comic books, superheroes, science fiction and action TV/movies, pop music, space/nature, art, dance, pop culture, dogs, social media, photography, creative writing, reading, fashion

การศึกษา: University of Cambridge (ESOL Examiniations)
CELTA Teaching Certificate

Roehampton University (London, England) 2009
M.A. Creative & Professional Writing

Mount St. Mary's University (Los Angeles, CA) 2003
B.A. English

ภาษาที่พูดได้: อังกฤษ (เจ้าของภาษา)