Thử Cambly miễn phí. Không cần thông tin thanh toán cho bản dùng thử miễn phí.

Kelly Fry

Nghề nghiệp: TEFL Teacher

Kinh nghiệm giảng dạy: I've been teaching English to adults for the past year in San Jose, Costa Rica.

Sở thích: Drawing, yoga, biking, cooking, watching movies

Giáo dục: BFA in Illustration and Animation, TEFL certified

Ngôn ngữ: Tiếng Anh (Bản ngữ)

Video Hồ sơ: