Thử Cambly miễn phí. Không cần thông tin thanh toán cho bản dùng thử miễn phí.

Micole' Lang

Nghề nghiệp: Real Estate Professional / Tutor

Kinh nghiệm giảng dạy: Elementary school-aged educator/tutor, Community volunteer English language tutor.

Sở thích: Meeting new people, Learning new cultures, Gardening, Community Volunteering, Natural Healing and Medicines, Books, History, Metaphysics,

Giáo dục: ECPI University
Virginia Beach, VA
Computer Science Major

Ngôn ngữ: Tiếng Anh (Bản ngữ)

Video Hồ sơ: