Thử Cambly miễn phí. Không cần thông tin thanh toán cho bản dùng thử miễn phí.

tilly anne

Nghề nghiệp: Teacher Trainer and English Teacher

Sở thích: Taking photos, walking with my cat and dog, reading, travelling

Giáo dục: I have a CELTA, a PGCE in Education and a Diploma in TESOL

Ngôn ngữ: Tiếng Anh (Bản ngữ)

Video Hồ sơ: