Thử Cambly miễn phí. Không cần thông tin thanh toán cho bản dùng thử miễn phí.

Nadine

Sở thích: Plants (vegetable garden), Animals, Culture, Family, Travel, Montessori, Meditation, Art and Crafts, Markets, Festivals, cooking.

Giáo dục: Montessori Diploma
Education
I have a Diploma in the Montessori method of Education.

Ngôn ngữ: Tiếng Anh (Bản ngữ)

Video Hồ sơ: