ลองใช้ Cambly ฟรี ไม่ต้องให้ข้อมูลการชำระเงินในการทดลองใช้ฟรี

Joe Cortes

อาชีพ: English Tutor

ประสบการณ์ด้านการสอน: I have been tutoring for over a year and adapt very easily to all learning styles!

ความสนใจ: World events,
Sports,
Entertainment,
Conversation practice

การศึกษา: I studied Business at the University of Phoenix Las Vegas. Received my TEFL certification in 2017

ภาษาที่พูดได้: อังกฤษ (เจ้าของภาษา), สเปน (พูดได้คล่อง)

โปรไฟล์วิดิโอ: