Thử Cambly miễn phí. Không cần thông tin thanh toán cho bản dùng thử miễn phí.

Marco GCA

Nghề nghiệp: University Instructor

Kinh nghiệm giảng dạy: Have been teaching ESL since 2008

Sở thích: Languages, travel, EDM, exercise, music festivals

Giáo dục: Masters Degree from the University of Hawaii at Manoa

Ngôn ngữ: Tiếng Anh (Bản ngữ)