ลองใช้ Cambly ฟรี ไม่ต้องให้ข้อมูลการชำระเงินในการทดลองใช้ฟรี

Mr. Shah

อาชีพ: ESL Teacher

ประสบการณ์ด้านการสอน: ESL Teacher: Arequipa, Peru July 2016 - Present, Guitar Instructor: Riyadh, Saudi Arabia September 2011 - August 2014

ความสนใจ: Soccer, Music, Movies, Books, Travel, Food

การศึกษา: Inderkum High School, Sacramento CA 2007,
BA International Relations: UC Davis 2011,
CELTA: University of Cambridge, St. Giles San Francisco 2015

ภาษาที่พูดได้: อังกฤษ (เจ้าของภาษา)