ลองใช้ Cambly ฟรี ไม่ต้องให้ข้อมูลการชำระเงินในการทดลองใช้ฟรี

Essie Reyes

อาชีพ: Sales Associate for Technology Solutions

ประสบการณ์ด้านการสอน: Sporadic one on one tutoring.

ความสนใจ: Traveling, concert going, literature (huge fan of JK Rowling, Anne Rice and Greek mythology.) Diverse taste in music, anything from The Smiths to Bruno Mars or even Kendrick Lamar. Passion for art in all its forms be it painting, drawing, animation, movies, etc.

การศึกษา: High school in San Jose California, finished studying in Guadalajara, Mexico. Soon to be enrolled in buisness administration.

ภาษาที่พูดได้: อังกฤษ (เจ้าของภาษา)