ลองใช้ Cambly ฟรี ไม่ต้องให้ข้อมูลการชำระเงินในการทดลองใช้ฟรี

Brock FL

อาชีพ: Videographer

ประสบการณ์ด้านการสอน: I have 100+ hours experiencing tutoring in all subjects for foreign exchange students.

ความสนใจ: films, film making, camping, hiking, reading, and video games

การศึกษา: Bachelors in English Literature from the University of North Florida

ภาษาที่พูดได้: อังกฤษ (เจ้าของภาษา)

โปรไฟล์วิดิโอ: