ลองใช้ Cambly ฟรี ไม่ต้องให้ข้อมูลการชำระเงินในการทดลองใช้ฟรี

Rory Lynam

อาชีพ: Writer

ความสนใจ: I have many interests including film, music, reading, writing, travel, sport, and food.

การศึกษา: I graduated from Trinity College with a BA in Film.

ภาษาที่พูดได้: อังกฤษ (เจ้าของภาษา)