Thử Cambly miễn phí. Không cần thông tin thanh toán cho bản dùng thử miễn phí.

Shane Lindley

Nghề nghiệp: Performer

Kinh nghiệm giảng dạy: 4 year of English teaching experience in Santiago, Chile.
2 year of children's gymnastics and circus skills teaching experience.

Sở thích: Games, performance, history, and philosophy.

Giáo dục: Studied circus art at the clown conservatory in San Francisco, CA.

Ngôn ngữ: Tiếng Anh (Bản ngữ)